MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

VIDEO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIỚI THIỆU CÔNG TY XÂY DỰNG SINH HÙNG

được chính thức thành lập đầu năm 2010 từ tiền thân là Tổ đội thi công xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm thi công công trình. Trong quá trình hình thành và phát triển đến nay, Công Ty Cổ Phần Sinh Hùng EC đã kế thừa có chọn lọc và phát huy những mặt tốt, hợp nhất những ưu điểm nổi bật của đội ngũ thiết kế và đội ngũ thi công chất lượng, chuyên nghiệp, trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Từ đó đưa Sinh Hùng E&C trở nên chuyên nghiệp trong việc Thiết kế – Thi công xây dựng; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng cũng như thị trường ngành xây dựng.

Kim chỉ nam họat động của Sinh Hùng E&C chính là lợi ích của khách hàng: “Chất lượng – An toàn – Hiệu quả – Kinh tế”